nhà phố thiết kế Jo Cowen Architects

nhà phố thiết kế Jo Cowen Architects

nhà phố thiết kế Jo Cowen Architects

nhà phố thiết kế Jo Cowen Architects

nhà phố thiết kế Jo Cowen Architects
nhà phố thiết kế Jo Cowen Architects
  • 525110.gif
  • 682137.gif
  • 862206.gif

Thiết kế nhà phố

NHÀ PHỐ THIẾT KẾ BỞI JO COWEN ARCHITECTS

 

Nằm tại London, vương quốc Anh, căn nhà phố đầy cảm hứng này được thiết kế trong năm 2015 bởi Jo Cowen Architects.

 

Description: https://i.homeadore.com/2015/12/010-campana-road-home-jo-cowen-architects-1050x694.jpg

 

Description: https://i.homeadore.com/2015/12/011-campana-road-home-jo-cowen-architects-1050x879.jpg

 

Description: https://i.homeadore.com/2015/12/012-campana-road-home-jo-cowen-architects.jpg

 

Description: https://i.homeadore.com/2015/12/006-campana-road-home-jo-cowen-architects.jpg

 

Description: https://i.homeadore.com/2015/12/015-campana-road-home-jo-cowen-architects.jpg

 

Description: https://i.homeadore.com/2015/12/013-campana-road-home-jo-cowen-architects.jpg

 

Description: https://i.homeadore.com/2015/12/003-campana-road-home-jo-cowen-architects.jpg

 

Description: https://i.homeadore.com/2015/12/002-campana-road-home-jo-cowen-architects.jpg

 

Description: https://i.homeadore.com/2015/12/004-campana-road-home-jo-cowen-architects.jpg

 

Description: https://i.homeadore.com/2015/12/016-campana-road-home-jo-cowen-architects-1050x700.jpg

 

Photography courtesy of Jo Cowen Architects

 

Bài viết liên quan

Về đầu trang